රජය කියන ගානට වඩා කොවිඩ් රෝගීන් දෙතුන් ගුණයකින් වැඩිවෙලා


(දයාසීලි ලියනගේ)  කො

විඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව පිළිබඳව රජය ඉදිරිපත් කරන සංඛ්‍යාවට වඩා රෝගීන් සංඛ්‍යාව පසුගිය සති කිහිපය තුළ දී දෙතුන් ගුණයකින් වැඩි වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කරයි. 

පසුගිය 16 වැනිදා කොවිඩ් රෝගීන්ගේ ගණන 532 ක් ලෙසට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශයට පත් කළත් එදින අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 300ක් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 149ක් බණ්ඩාරවෙල නගරයෙන් රෝගීන් 61ක් වශයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර, අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක වලින් ද රෝගීන් විශාල වශයෙන් වාර්තා වී ඇතැයි රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති සමන් රත්නප්‍රිය මහතා කීය. 

 
අදාළ දිනයේ දිස්ත්‍රික්ක තුනක පමණක් රෝගීන් සංඛ්‍යාව රජය ප්‍රකාශ කරන සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩිවී තිබෙන බවද සමන් රත්නප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කළේය.  


මේ තත්ත්වය මත වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා දැන් සිටම විධිමත් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුව ඇති අතර වසංගතය පැතිරී යාමට අවස්ථාව සලසා ඉන් පසු මර්දනය කිරීමට උත්සාහ ගැනීමෙන් බරපතළ ප්‍රතිඵල විඳීමට සිදුවන බව ද ඔහු කීය.