මෛත්‍රීගේ කතාවෙන් පසු ආණ්ඩුවේ ඉහළ පෙළේ සාකච්ඡාවක්


(දයාසිලි ලියනගේ)   

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ වාර්තාවේ නිර්දේශ වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.   


මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිවරයා රජය විවේචනය කරමින් පැවැත්වූ කතාවෙන් පසු දැඩි පියවර ගැනීමට රජය තීරණය කර ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.  

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන වගකිව යුත්තකු ලෙසට හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නම සඳහන් වී ඇති බව කියති.

   
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 14 දෙනා රජයෙන් ඉවත් වුවත් ඉදිරි වසර තුනක කාලය රජය දිගටම පවත්වාගෙන යන බවට ද මෙම ඉහළ පෙළේ සාකච්ඡාවේදී තීරණය කර ඇත.   


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට කැමැති තීරණයක් ගැනීමට හැකියාව ඇති බව ද මෙහිදී සාකච්ඡාවී ඇත.