මේ වසරේ ශ්‍රී ලංකන් අලාභය ඩොලර් කෝටි 16යි


සමාගමේ යානා විසිහතරම  කල්බදු පදනමින් ගත් ඒවා  

(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)   

 ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ මෙම වසරේ අලාභය ඇමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි දහසයක් පමණ (ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 155.55 ) වනු ඇතැයි ගණන් බලා ඇත.   

 ලොවපුරා බලපා ඇති කොවිඩ් අර්බුදය, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ මූල්‍ය අර්බුදය තව තවත් උග්‍ර අතට පත්කර ඇතැයි සංචාරක අමාත්‍යාංශය කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම්දී තිබේ.   


 සමාගමේ වාර්ෂික වාර්තාව අනුව, අලාභය අඛණ්ඩව වර්ධනය වන රාජ්‍ය සමාගමක් බවට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම පත්ව ඇතැයි එම අමාත්‍යාංශය වාර්තාවක් මගින් දැනුම් දී ඇත. 

 
 ඉකුත් 2017 වසරේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් එක්කෝටි හැත්තෑ ලක්ෂයක් පමණ වූ අලාභය 2019 වසරේ දී ඇමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි නවයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇතැයි ද එම වාර්තාව මගින් පෙන්වා දී ඇත.   
 ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම බාහිර පාර්ශ්ව සඳහා ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් කෝටි සීයක් පමණ වනු ඇතැයි ගණන් බලා ඇත.   


 සමාගම සතු ගුවන් යානා සංඛ්‍යාව 24ක් වන අතර, එම යානා සියල්ලම කල්බදු පදනමෙන් ලබාගෙන ඇති ඒවා බව ද සංචාරක අමාත්‍යාංශය කැබිනට් මණ්ඩලයට දන්වා තිබේ.