මන්ත්‍රී කාර්ය මණ්ඩලයට උපාධිධාරීන් ඉල්ලයි


(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)   

රජයේ රැකියාවලට ළඟදී බඳවාගනු ලැබූ උපාධිධාරින්ගෙන් දෙදෙනා බැගින් සිය කාර්ය මණ්ඩලවලට අනුයුක්ත කරන ලෙස ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.   

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉකුත් අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ පැවැති ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේ දී ද මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් මෙම ඉල්ලීම කර ඇත.   
එහිදී අදහස් දක්වා ඇති අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපාධිධාරින් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලවලට අනුයුක්ත කරන්නේ නම් ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට පමණක් නොව විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ද අනුයුක්ත කළ යුතු බව පවසා ඇත.   


ඒ අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන ලෙස අගමැතිවරයා, රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ඇමැති ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතාට ද එහිදී උපදෙස් දී ඇත.