කුරුණෑගල කෑගල්ල කළුතර පී.සී.ආර් රසායනාගාර නෑ - වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ


(දයාසීලි ලියනගේ)  

කොරෝනා වයිරසය පිළිබඳ අවද‌ානම් ප්‍රදේශ ලෙස හඳුන්වා දී තිබෙන කුරුණෑගල, කෑගල්ල හා කළුතර පිහිටි රෝහල්වල පී.සී.ආර් පරීක්ෂා කිරීමේ රසායනාගාර නොමැති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සංස්කාරක වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා කීය.  

මේ වනවිට රජයේ රෝහල් 20 ක, පෞද්ගලික රෝහල් 5 ක හා හමුද‌ා රෝහලේ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදුකරනු ලබයි.  


මීට අමතරව කොළඹ ජාතික රෝහලේද පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණාගාරයක් නොමැති අතර රාගම රෝහලේ දිනකට රෝගීන් 100 කට ආසන්න පිරිසක් දෙවතාවකදී පරීක්ෂා කළ හැකි එක් උපකරණයක් පවතින බවද වෛද්‍ය අලුත්ගේ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.  මෙම සියලු රෝහල්වල දිනකට සිදු කරනු ලබන පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 7000 ක් පමණ වේ.   


කොරෝනා වයිරසය පැතිරීයන වේගයට අනුව මේ ප්‍රමාණය කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා මෙම සංඛ්‍යාවේ වැඩි කිරීමේ තදබල අවශ්‍යතාවක් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පෙන්වා දුන් බවද ඔහු පැවසීය.