රසවිත

සෙල්ෆෝනයේ අලුත් වැඩ

ජංගම දුරකථනය කියන්නේ අද මිනිසාට අත්‍යවශ්‍යම භාණ්ඩයකි. තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග ජංගම දුරකථනය බොහෝ අත්‍යවශ්‍ය සේවා

අගනුවර කුඩු කිරුළ

කොළඹ ගැන කතා නොකර කුඩු ගැන කතා කරන්නැයි කිසිවෙකු අභියෝග කළහොත් කිසිවෙකුට එය කළ නොහැකි වනු ඇත. කුඩු හා කොළඹ එකට බැඳ

ජපන් ප්‍රහාරයට බියෙන් දකුණේ ජනයා අවුරුද්දට කැලෑ වැදුණු හැටි

මා උපන්, හැඳුණ වැඩුණ පිටිවැල්ල ඉතා කුඩා ගමකි. දකුණු දෙසට ගිං ගඟද උතුරු දෙසට බූස්ස ගම ද, පිහිටා ඇත. එහි මායිම් දෙකෙන්

විශාලා මහනුවර

විශාලා මහනුවර කුඨාගාර ශාලාවෙහි අප සම්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි සේක. ඒ අසලින්ම අග්‍ර උපස්ථායක ආනන්ද තෙර