ඇමෙරිකා -ශ්‍රී ලංකා ගිවිසුමට ජනපති විරෝධය


 

(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)  

ඇමෙරිකාව සමග ඇතිකර ගැනීමට යෝජිත සහශ්‍ර අභියෝගතා සහයෝගිතා ගිවිසුමට (Millennium Challenge Corporation) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විරෝධය පළකර ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.  

ඒ අනුව එම ගිවිසුම අත්සන් කිරීම ගැටලුකාරී වී ඇති බව ද එම ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසේ.  


ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇමෙරිකාව අතර සහයෝගිතා ගිවිසුමක් ලෙස මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට යෝජනා වී ඇති අතර ඒ යටතේ විවිධ කාර්යන් සඳහා ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 400 ක ප්‍රද‌ානයක් ද ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට ඇමෙරිකානු රජය එකඟතාව පළකර ඇති බව වාර්තා වේ. එය පළමු වසරේ සියයට 25 ක් ද වශයෙන් වසර හතරකින් ලබා දීමට ඇමෙරිකාව යෝජනා කර ඇති බව ද පැවසේ.  


 ශ්‍රී ලංකාවේ බස් සේවය නවීකරණය, අන්තර් පළාත් මහාමාර්ග සංවර්ධනය, ඉඩම් මිණුම්කරණය හා මිනින්දෙ‌ා්රු දෙපාර්තමේන්තුව නවීකරණය යන කාර්යන් සඳහා එම ප්‍රද‌ානය ලබාදීමට යෝජනා වී ඇති බව ද රජයේ ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසේ.  


රටවල් දෙකක් අතර ඇතිවන ගිවිසුමක් ලෙස මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට යෝජනා වී ඇති අතර එය කිසිම ආණ්ඩුවකට වෙනස් කළ නොහැකි ලෙස සකස් කෙරෙනු ඇතැයි ද පැවසේ.  


මේ තත්ත්වය තුළ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට එකඟවිය නොහැකි බවට ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර ඇති බව ද රජයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.  
මේ අතර මෙම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් විරුද්ධ බව දැනගන්නට ඇත.  
මේ අතර මෙම නව ගිවිසුම හරහා කොළඹ සිට ත්‍රිකුණාමලය දක්වා ඉඩම් තීරුවක් ද ඇමෙරිකාවට බදු දෙන බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පසුගියද‌ා චෝදනා කර තිබිණි.