කරලියේ කතාබහ

අර්බුද මැද අර්බුද

වසර අවසානයත්, නත්තල් නිවාඩුවත් හේතුවෙන් තරමක නිහැඬියාවක් තිබූ දේශපාලන කරළිය ගිය සතියේ යළිත් උණුසුම් විය. නිවාඩු

එජාපය ආණ්ඩුව ඉල්ලයි

වර්ෂ 1917 රුසියානු විප්ලවය ඓතිහාසික දේශපාළන සංසිද්ධිය වුවද ශ්‍රී ලංකාවේ 2018 ඔක්තෝබර් කුමන්ත්‍රණය මාස දෙකකට ආසන්න කා

කළයුතු දේ එජාපය කියයි

අරලියගහ මන්දිරයේ පසුගිය සතියම එක්සත් ජාතික පෙරමුණෙ නායක රනිල් ගත කළේ ඉතා කාර්ය බහුල වාතාවරණයක් තුළය. නිතරම පැමිණ