පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු ලැබුණ පැමිණිලි වැඩි හරියක් බොරු චෝදනා


පොලිසිය හෙළි කරයි

(දයාසීලි ලියනගේ)   

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු පොලිසියට ලබාදී තිබූ තොරතුරුවලින් සියයට 85ත් 90ත් අතර ප්‍රමාණයක් පදනමක් නැති සැකය මත පිහිටා කළ පැමිණිලි බව ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවකදී පොලිසිය අනාවරණය කර ඇත.   

ඇතැම් අය පුද්ගලයන්ගේ නම් සඳහන් කර පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, මාධ්‍යයටද තොරතුරු ලබාදී තිබූ අතර ඒවා විමර්ශනය කිරීමේදී තොරතුරු පදනම් විරහිත බව අනාවරණය වී ඇතැයි පොලිසියේ ජ්‍යෙෂ්‍ඨ නිලධාරියෙක් පෙන්වා දී ඇතැයි වාර්තා වේ.   


පුද්ගලයන්ගේ නම් සඳහන් කරමින් ඇතැම් අය පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර එම පුද්ගලයන් පිළිබඳව වෙන වෙනම පුළුල් විමර්ශන පැවැත්වූ බවද මෙහිදී පෙන්වා දී ඇත.   
රටේ තත්ත්වය පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමට හා විවිධ පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර තිබූ චෝදනා පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම සාකච්ඡාව කැඳවා තිබුණි.