(සුජිත් හේවාජුලිගේ )

තමා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව සඳහන් කරමින්  ජනාධිපති වරයාට ලිපියක් බාර දුන් බව   සමුපකාර  සේවා හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය  ගුණපාල රත්නසේකර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (6) පැවසීය.

එහෙත් ජනාධිපතිවරයා ඒ ලිපිය බාර නොගත් බවද ඔහු සඳහන් කළේ‍ය.

පවතින තත්වය යටතේ වැඩ කටයුතු කළ නොහැකි හෙයින්  තමා අස්වීමට තීරණය කළ බවද ඔහු කිවේය.