(රංජන් කස්තුරි)

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම මාස තුනක කාලයක් ඇතුළත කඩිනමින් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට තීරණය කර තිබෙන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පැවසීය.

කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියට යටත්ව ශ්‍රීලන්කන් ගුවන් සමාගම වෙනත් පාර්ශ්වයකට පැවරීම පිළිබඳව මේ දිනවල සාකච්ඡා කෙරෙමින් තිබෙන බවද ඇමැතිවරයා කීය.

ශ්‍රීලන්කන් ගුවන් සමාගමේ බර රජයට තවදුරටත් දැරිය නොහැකි බවද එම බරෙන් නිදහස් විය යුතු බවද මංගල සමරවීර මහතා කීවේය.