අමල් වික්‍රමරත්න
 
ගාල්ල වක්වැල්ල ජල පවිත්‍රාගාරයේ ප්‍රධාන විදුලි සැපයුම් පද්ධතියේ ඇතිවූ විදුලි කාන්දුවනිසා ජල පවිත්‍රාගාරයේ  විදුලිය මුළුමනින්ම විසන්ධි වී ඇත.
 

එම සිද්ධියත් සමගම ගාල්ල නගරයේ  විසිපන්දහසකට අධික ජල පාරිභෝගිකයන්ට ජලය සැපයීම ප්‍රශ්නයක් වී ඇත.
 
මෙම තත්වය නිසා මහමෝදර මාතෘ රෝහල, කරාපිටිය රෝහල, යුධ ,නාවික කඳවුරු සහ පොලිස් ස්ථානවලට ද ජලය සැපයීම ප්‍රශ්න සහගතවී ඇත.   පානීය ජලය අරපිරිමැස්මෙන් පාවිච්චිකරන්නයි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ගාල්ල ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු එම්.කේ.ලෙස්ති මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.
 
විදුලි සැපයුම යථා තත්වයට පත්කිරීමේ  කටයුතු මේ වනවිටත් ආරම්භ කර ඇති අතර එය අවසන් කිරීමට කොපමණ කාලයක් ගත විය හැකිදැයි කීමට අපහසු බවද ඒ මහතා පැවසීය.