සයිටම් අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලමින් වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංසදය ආරම්භ කළ මාරාන්තික උපවාසය මීට ටික වේලාවකට පෙර නතර කරනු ලැබීය.
 
නියෝජ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසු ඔවුහු එම උපවාසය අත්හැරියහ.