(ජේ.කේ.එල් චාමින්ද සහ සිරංගිකා ලොකුකරවිට )


ගිං ග‍ඟ පහළ නිම්නයේ ජල මට්ටම වැඩි වෙමින් පවතින අතර අද (07) දහවල් 12.00 වනවිට බද්දේගම  ජල මාපකයේ ජල මට්ටම  මීටර් 4.31 දක්වා වැඩි වි ඇති බැව් ගිං ගඟ වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු චමිලා කොඩිතුවක්කු මහත්මිය සඳහන් කළාය.


බද්දේගම ප්‍රදේශයට සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වී ඇති අතර  පහත්බිම් ඇතුළු මාර්ග කිහිපයක් ද ජලයෙන් යටවී  ඇත.


ගිං ගඟ ඉහත්තාවේ තවලම ජල මාපකයේ ජල මට්ටම අඩුවෙමින් පවතින බව පවසන එහි වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරිය  එම ජල මාපකයේ ජල මට්ටම මීටර් 3.58 දක්වා අඩුවී ඇති බව ද සඳහන් කළාය.


ගිං ගඟ ඉහත්තාවේ ජල මට්ටම අඩුවන විට  පහළ නිම්නයේ ජල මට්ටම වැඩිවන බව ද ඇය පැවසුවාය.


 මේ අතර හෝළුවාගොඩ ඇළ පිටාර ගැලීම නිසා ඕපාත, නරාවල, හෝළුවාගොඩ, මිපාවල, යන ප්‍රදේශවල පහත්බිම් රැසක් ජලයෙන් යටවී තිබේ.