ටොන් 90ක් බරැති දුම්රියක් ඔසවා මගියකු බේරාගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියාවේ දුම්රිය මගීහු සමත් වූහ. පර්ත් නගරයට කිලෝ මීටර නමයක් ගිනිකොණ දිගින් පිහිටි ස්ටියර්ලින්ග් දුම්රිය ස්ථානයේ දී දුම්රියට නැගීමට ගොස් පය ලිස්සා ගිය පුද්ගලයකුගේ පාදයක් දුම්රිය හා වේදිකාව අතර හිරවිය.

මගියා හිරවිමත් සමගම දුම්රිය ඉදිරියට හෝ පසුපසට නොගන්නා ලෙස දැනුම් දුන් පිරිසක් එහි සිටි සියළු දෙනාගේ සහයෝගය ලබා ගනිමින් දුම්රිය ඔසවා හිරවූ පුද්ගලයා ගලවා ගත්හ.

විනාඩි දහයක් වැනි සුළු කාලයක දී ඔහු බේරාගැනීමට පිරිස සමත් වූහ. ඒ වනවිටත් ඔහු රෝහලකට ගෙන යාමට ගිලන්රථයක් පැමිණ තිබුණ ද ඔහු තුවාල කිසිවක් සිදුව තිබුණේ නැත.

train 1

train 3

train 2

train passengers rescue a man trapped between train and platform