මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ අනුස්මරණ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා රජයට අයත් රුපියල් තුන්කෝටි තිස් නව ලක්ෂයක මුදලක් අවභාවිත ක‍ළේ යැයි චෝදනා කරමින් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු විත්තිකරුවන් 7 දෙනෙකුට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුවේ සාක්කි විභාග කිරිම වළක්වමින් පනවා තිබූ තහනම් නියෝගය දෙසැම්බර් 20 වැනිදා දක්වා දිර්ඝ කිරිමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (11) නියම කළේය.

මැදමුලන කෞතුකාගාරය ඉදිකිරිමේදී රුපියල් මිලියන 33.9 ක් අවභාවිතා කිරිම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඇතුළු විත්තිකරුන් 6 දෙනෙකුට එරෙහිව චෝදනා ගොනු කර තිබිණි.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අභියාචනය සම්බන්ධයෙන් විභාගය අද (11) ආරම්භ කිරීමට ද ස්ථිර ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය තීරණය කර තිබිණ.