(ටී.කේ.ජී.කපිල )
 
කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ අවට ප්‍රදේශයට  අද(24) දින සවස් කාළයේ ඇති වී තිබූ අකුණු ගැසීම් සහිත තද වැසි තත්වය නිසා , තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර සිට ගොඩ බැසීමට පැමිණි ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ ගුවන් යානයක් මත්තල ගුවන් තොටුපොළ වෙත යොමු කිරීමට කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබුණි .

 
මෙම ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ යූ.එල්.- 405 දරණ ගුවන් යානය අද සවස 5.10 ට කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ වෙත ගොඩ බැසීමට පැමිණියත් , ඒ වනවිට ගුවන් තොටුපොළ අවට පැවති වැසි සහිත කාළගුණික තත්ත්වය නිසා , එම ගුවන් යානය මත්තල ගුවන් තොටුපොළ වෙත යොමු කළ අතර , එය එම ගුවන් තොටුපොළේ සවස 5.40 ට ගොඩ බස්වා තිබුණි .
 
මෙම ගුවන් යානය ප්‍රංශයේ නිෂ්පාදිත A- 320 - 214 වර්ගයේ එයා බස් ගුවන් යානයක් වන අතර , එහි මගීන් 134 ක් සහ ගුවන් යානා කාර්යය මණ්ඩලය 09 ක් සිටියහ .
 
පසුව මෙම ගුවන් යානය යළිත් රාත්‍රී 6.30 ට මත්තල ගුවන් තොටුපොළෙන් කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ බලා පිටත් වූ අතර , එම ගුවන් යානය රාත්‍රී 6.55 ට කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ වෙත ළඟා විය .
 
ඒ වනවිට කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ අවට කාළගුණික තත්වය යහපත් අතට හැරී තිබුණි .