(සම්පත් ප්‍රියනන්දන සහ නාලක ජේ.හෙට්ටිආරච්චි)

බලන්ගොඩ තලංගම ග්‍රාම සේවා වසම තුළ බලපත්‍ර නොමැතිව  දැව ප්‍රවාහනය කළ ලොරි රථයක්  නතර කර තලංගම ග්‍රාම සේවා වසමේ ග්‍රාම නිලධාරිවරිය විසින් එය පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේදී එම දැව ප්‍රවාහනය  කළ ලොරි රථයේ රියැදුරු විසින් එම ග්‍රාම නිලධාරිවරියගේ  යතුරු පැදියේ  යතුර රැගෙන අද (02) සවස පලා ගොස් ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

දැව තොගයක් ප්‍රවාහන කළ ලොරි රථයක් තලංගම ග්‍රාම සේවා වසමේ ග්‍රාම නිලධාරිවරිය විසින් නතර කර පරීක්ෂා කර තිබේ.

එය පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේදී  දැව ප්‍රවාහන කළ ලොරි රථයේ රියැදුරු විසින් එම ස්ථානයේ නතර කර තිබූ ග්‍රාම නිලධාරිවරියගේ යතුරු පැදියේ යතුරක් රැගෙන ලොරි රථයෙන් පලාගොස් ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් එම ග්‍රාම නිලධාරිවරිය විසින් බලන්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය වෙත පැමිණිල්ලක් කර තිබේ. අදාල ලොරි රථය සහ රියදුරු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා බලන්ගොඩ පොලිසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.