ශාන්තිකර දූපතක් වන වනුආටු දූපත්වලට බදාදා, එනම් අද (22) පෙරවරුවේ රික්ටර් මාපකාංක 6.7 ප්‍රබලත්වයකින් යුත් භූමි කම්පාවක් බලපෑවේය.

එහෙත් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් කිරීමක් සිදු වූයේ නැති අතර භූ කම්පනයේ ගැඹුර කිලෝමීටර 30ක් ලෙස සටහන් විය. එහි අපිකේන්ද්‍රය ජනගහනය ඉතා අඩු වනුවාටු දූපත්වලට අයත් ඇම්බි්‍රම් දූපතේ පිහිටි බව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද භූ සමීක්ෂණ ආයතනය සඳහන් කළේය.

භූ කම්පනයෙන් කිසිදු සුනාමි අවදානමක් නැතැයි ශාන්තිකර සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය.

භූ කම්පනයෙන් පසු කුඩා පසු කම්පන ඇතිවීමේ අවදානමක් ඇතැයි සඳහන් කළ බලධාරිහු ප්‍රබල පසු කම්පන ඇතිවිය හැකි යැයි ද කීහ.  

උදෑසන බලපෑ භූමිකම්පාවෙන් හානි සිදු වූ බවක් මෙතෙක් වාර්තා වී නැතැයි වනුවාටු ආපදා කළමනාකරණ කාර්යාලය සඳහන් කළේය.

වනුආටු යනු 280,000 කට ආසන්න ජනතාවක් ජීවත් වන රටකි. ඊට අයත් දූපත් සංඛ්‍යාවක 65කි. වනුආටු ලොව ස්වභාවික ආපදාවලට මුහුණ දීමේ වැඩිම අවදානමක් ඇති රටක් ලෙස සැලකේ.

ඒ.එෆ්.පී

(055)