ඒ.එෆ්.පී
 
හින්දු ජාතිකවාදීන්ගේ විරෝධය මධ්‍යයේ ජනවාරි 25 වැනිදා තිරගත වීම ආරම්භ කරන ලද ‘පද්මාවත්’ චිත්‍රපටය මැලේසියාවේ තහනම් කර තිබේ.
 
ඉස්ලාම් දහම වැරැදි ආකාරයෙන් නිරූපණය වන බව ප්‍රකාශ කරමින් චිත්‍රපටය තිරගත කිරීමට තහනම් කිරීමට මැලේසියානු රජය පියවර ගෙන තිබේ. 
‘චිත්‍රපටයේ සුල්තාන්වරයාගේ (මුස්ලිම් රජුගේ) චරිතයෙන් ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳ වැරැදි අර්ථකථනයක් සමාජ ගත වෙනවා’ යැයි චිත්‍රපටය තිරගත කිරීමට හේතු දක්වමින් මැලේසියාවේ ජාතික චිත්‍රපට මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර තිබේ. 
  
මැලේසියාවේ මිලියන 32ක් වන ජනගහනයෙන් සියයට 60කට වැඩි පිරිසක් මුස්ලිම් ජාතිකයෝ වෙති. ආගමික සංවේදිතාව සලකා බලමින් මැලේසියානු රජය මීට පෙර හොලිවුඞ් චිත්‍රපට දෙකක් වන ‘නෝහ්’ සහ ‘ද පැෂන්  ඔෆ් ද ක්‍රයිස්ට’ යන චිත්‍රපට දෙක තිරගත කිරීම තහනම් කරන ලදි. 
 
සාම්ප්‍රදායික මුස්ලිම්වරුන්ගේ කෝපකරවන හෝ විරෝධය දක්වන විදේශීය කලාකරුවන් එරට සංචාරය කිරීම ඔවුන්ගේ ප්‍රසංග පැවත්වීම නවතා දැමීමට ද මැලේසියානු රජය මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදීම කටයුතු කර තිබේ. 
 
055