බෙංගලරුහිදීය (රොයිටර්)

මේ වසරේ අප්‍රේල් - ජූනි මාසයේදී ඉන්දීය ආර්ථිකය සියයට 7.6ක අගයකින් වර්ධනය වී ඇතැයි රොයිටර් පුවත් සේවය සඳහන් කරයි.

නිෂ්පාදන සහ අපනයන වර්ධනය එම ආර්ථික වර්ධනයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇති අතර ආර්ථිකවේදීන් ඇතුළත් කර ගනිමින් රොයිටර් පුවත් සේවය කරන ලද ඡන්ද විමසීමක දී ඉහත කරුණු අනාවරණය විය.

ආර්ථිකවේදීන් 50 දෙනකු සහභාගී කර ගනිමින් කරන ලද මෙම ඡන්ද විමසා. මේ වසරේ ජනවාරි - මාර්තු කාර්තුවේදී ඉන්දියාවේ ආර්ථික වර්ධනය සියයට 7.7ක් බව එම ආර්ථිකවේදීන්ගේ පොදු එකඟතාව වී ඇත.  

එක්සත් ජනපද ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.59ක ආර්ථිකයකට හිමිකම් කියන ඉන්දියාවේ මේ වසරේ ආර්ථික වර්ධන වේගය සියයට 7ත් 8ත් අගයක් ගනු ඇතැයි ද එම ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ පවසති. 
 
ඉන්දීය රුපියල දුර්වල වුවත් ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ ගියත් දේශීය ඉල්ලුම ශක්තිමත්ව පවතින බවත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය එහි ප්‍රධාන ධාවකය බවත් එම ඡන්ද විමසීමෙන් ලද ප්‍රතිඵල යෝජනා කරයි.  

ඡන්ද විමසීමෙන් ලද ප්‍රතිඵල සහ අනාවැකි නිවැරැදි වුවහොත් ඉන්දියාව අඛණ්ඩව සියයට 7ක් හෝ ඊට වැඩි ආර්ථික වර්ධන වේගයක් වාර්තා කළ තෙවැනි කාලසීමාව එය වනු ඇත. 


(055)