සෝමාලියාවේදී  අල්-ෂබාබ් ඉස්ලාම් අන්තවාදී කැරලිකරුවන්  15 දෙනෙකු එක්සත් ජනපද ගුවන් ප්‍රහාරයකින්  ඝාතනය වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. 

පළමු ප්‍රහාරයෙන් 11 දෙනෙක් ද, දෙවැනි ප්‍රහාරයෙන් 4 දෙනෙක් ද මිය ගොස් ඇති බව එක්සත් ජනපද අප්‍රිකානු අණදෙන නිලධාරියෙක් පැවසීය.

ප්‍රහාරයෙන් සිවිල් වැසියන් කිසිදු හානියක් සිදු වී නොමැත.

(63226)