වෙනිසියුලානු මාපියන් දාව උපත ලද දරුවන් 24,000කට කොලොම්බියාවේ පුරවැසියභාවය ලබාදෙන්නැයි කොලොම්බියානු ජනාධිපති ඉවාන් ඩියුකේ නියෝග කර ඇත.


ඔහු ඒ සඳහා ලියකියවිලිවලට ද අත්සන් තබා ඇත. මෙම දරුවන්ට රාජ්‍යයක් නොමැති වීමේ අවදානමක් හටගත් අතර එහෙයින් වෙනිසියුලානු මාපියන් දාව උපන් මෙම දරුවන්ට කොලොම්බියාවේ පුරවැසිභාවය ලබාදීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කළේය. 


නෛතික හිඩැසක් හේතුවෙන් එම දරුවන්ට වෙනිසියුලාවේ පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ අතර නොවැළැක්විය කරුණු රැසක් හේතුවෙන් අර්බුද රැසක් මතුවිය. කොලොම්බියානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව උපන් ස්ථානය සළකා බලමින් පුරවැසිභාවය ලබා නොදෙයි. එහෙත් ඇති වී තිබෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වය සළකා බලමින් වෙනිසියුලානු මාපියන් දාව කොලොම්බියාවේ දී උපත ලද මෙම දරුවන්ට පුරවැසිභාවය ලබාදීමට කොලොම්බියානු ජනාධිපති ඉවාන් ඩියුකේ තීරණය කළේය. 


“ආර්ථික සීමාකම් හමුවේ වුවද සහෝදරත්වයත් සහයෝගීත්වයත් දන්නා බව කොලොම්බියාව ලෝකයට පෙන්නුවා. අපේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 8,000ටත් අඩුයි. යුරෝපයේ රටවල් සංක්‍රමණික අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නා. ඔවුන් අසාර්ථක වුණා. ඒ සියල්ල මධ්‍යයේ සියලු ප්‍රශ්න හා අභියෝග මධ්‍යයේ අපි ලෝකයට සහෝදරත්වය පෙන්නුවා. සහයෝගීත්වය පෙන්නුවා” යැයි ඩියුකේ පැවැසීය.

 
කොලොම්බියාව තුළ වෙනිසියුලාවට අදාළව කොන්සියුලර් සේවා සහ ලිපි ලේඛන කටයුතු කිරීම නවතා දැමීමට වෙනිසියුලාවේ ජනාධිපති නිකොලස් මදුරෝ පියවර ගත්තේය. කොලොම්බියාවේදී වෙනිසියුලානු මාපියන් දාව උපත ලද දරුවන්ට වෙනිසියුලානු පුරවැසිභාවය ලබා දීමට නොහැකි වී ඇත්තේ එහෙයිනි. 

ඒ.එෆ්.පී. ඇසුරිනි 

055