කෝචිහිදීය (රොයිටර්)
 
ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තයට ඇද හැළෙන ධාරාණීපාත වාර්ෂාව හේතුවෙන් අවතැන් වූ සංඛ්‍යාව 725,000ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි බලධාරිහු සඳහන් කරති.  

 
අගෝස්තු 8 වැනිදා සිට කේරළ ප්‍රාන්තයට අඛණ්ඩව වැසි ඇද වැටෙන අතර 200කට වැඩි පිරිසකට ජීවිත අහිමි වී තිබේ. මරණ සංඛ්‍යාව 400කට ආසන්න යැයි ඇතැම් ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබිණි. 
 
කේරළ ප්‍රාන්තයට සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන අතර මෙම අගෝස්තු 8 වැනිදා සිට 15 වැනිදා දක්වා කාලයේදී සාමාන්‍යය වර්ෂාපතනයට වඩා සියයට 250ක වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇතැයි ඉන්දීය කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.
 
අවදානම් තත්ත්වයේ තිබෙන වැව් 35ක වාං දොරටු විවෘත කිරීමට ඉන්දීය බලධාරිහු පියවර ගත්හ. 
 
ගං වතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් අවතැන් කඳවුරුවල සිටින 200,000කට වැඩි පිරිසකට විවිධ රෝගාබාධ ඇතිවීමේ අවදානමක් හටගෙන ඇතැයි බලධාරිහු පවසති. 
 
055