නවදිල්ලියේදීය (එන්.ඩී.ටීවී)
 
භාරතීය ජනතා පක්ෂය තවත් වසර 50ක් රට පාලනය කරන බව එම පක්ෂයේ සභාපති අමිත් ෂා ඉරිදා (9) පැවැසීය. 
 
භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ ජාතික විධායක රැස්වීම මේ දිනවල පැවැත්වෙන අතර එම රැස්වීමට සමගාමීව පැවැති හමුවකදී අමිත් ෂා ඒ බව කීය.
 
ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂය වන කොංග්‍රස් පක්ෂය දැඩි ලෙස විවේචනය කරමින් අමිත් ෂා ඒ බව සඳහන් කළේය. 
 
“අපි ලබන වසරේ පැවැත්වෙන මහ මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කරනවා. තවත් වසර 50ක් රට පාලනය කරනවා” යැයි ද එහිදි තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ   අමිත් ෂා කීය.

055