ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ වියෝමින් ප්‍රදේශයෙන්  අවුරුදු මිලියන 52 ක් පැරණි පක්ෂි පොසිලයක් සොයා ගැනීමට පර්යේෂකයන්  පිරිසක් සමත් වී ඇත. 
 
පක්ෂීන් ලැඟුම් ගෙන සිටි ස්ථානයකින් මෙම පොසිලය සොයාගෙන ඇති අතර මෙය ඉතා දුර්ලභ පක්ෂි විශේෂයකට අයත් බව අනාවරණය වී ඇත.
 
කුරුල්ලන් පිළිබඳ පොසිල අතිශය දුර්ලභ බවත් එය තවමත් පිහාටු සහිත සම්පූර්ණ ඇටසැකිල්ලක් බව ඔවුහු පවසති.
 
වසර මිලියන 50 කටත් පෙර ඉයෝසීන යුගයේ  මෙම කුරුළු විශේෂය ජීවත් ව ඇති බව පර්යේෂකයෝ තහවුරු කරති.    
 
 
(63226)