ලෝක චෙස් සම්මේලනයට අයත් ස්විස් බැංකු ගිණුම් කටයුතු සියල්ල අවසන් කර ඇතැයි ගිණුම් පවත්වාගෙන ගිය යූ.බී.එස් බැංකුව සඳහන් කරයි. 

සිරියානු රජයේ මූල්‍යමය ගනුදෙනුවලට සහාය දැක්වූ බවට ලෝක චෙස් සම්මේලනයේ සභාපතිවරයාට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ එම පියවර ගෙන තිබේ.
 
රුසියානු මිලියනපතියකු වන කිර්සාන් ඉලම්ෂිනෝව්ට මෙලෙස චෝදනා එල්ල වී තිබේ. සිරියානු ජනාධිපති බෂාර් අල් අසාද් සමඟ සබඳතා පවත්වන බවට චෝදනා එල්ල කරමින් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද භාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තුව 2015 වසරේදී ඔහුට සම්බාධක පැනවීය.  
 
එල්ල වන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන කිර්සාන් ඉලම්ෂිනෝව් පරීක්ෂණ අවසන තෙක් සභාපතිධුරයෙන් ඉවත් වන බව ද ප්‍රකාශ කර තිබේ. ස්විට්සර්ලන්තයේ ‘යු.බී.එස්’ බැංකුව ලෝක චෙස් සම්මේලනයේ ගිණුම් පවත්වාගෙන ගොස් තිබෙන අතර අදාළ ගිණුම් සියල්ල අවසන් කළ බව බැංකුව දැනුම් දී ඇතැයි ලෝක චෙස් සම්මේලනය සඳහන් කරයි. 
 
කිර්සාන් ඉලම්ෂිනෝව් තවමත් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පැනවූ සම්බාධකවලට යටත්ය. බැංකුව අදාළ ගිණුම් අවසන් කිරීම නිසා ගිණුම් පවත්වාගෙන යෑම සඳහා වෙනත් බැංකුව සහයෝගය ගැනීමට සිදුව ඇතැයි ද එම ක්‍රියාවලයේදී ගැටලු කිහිපයකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇතැයි ද ලෝක චෙස් සම්මේලනය නිකුත් කළ නිවේදනයේ තවදුරටත් දැක්වේ. 
 
බැංකු ගිණුම් අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලෝක චෙස් සම්මේලනය නිකුත් කළ නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් කිර්සාන් ඉලම්ෂිනෝව් මෙතෙක් කිසිවක් ප්‍රකාශ කර නොමැති අතර ඔහු තවමත් සම්මේලනයේ සභාපතිවරයා යැයි ද එහි වෙබ් අඩවියේ සඳහන් ව තිබේ.
 
055