රුසියානු ගුවන් ප්‍රහාරයකින් සිරියානු සිවිල් වැසියන් 13 දෙනෙක් මරණයට පත් වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
 
 සිරියාවේ ඉඩ්ලිබ් ප්‍රදේශයේ මෙම ප්‍රහාරය එල්ල වී තිබේ.
 
මිය ගිය අය අතර ළමයින් 6 දෙනෙක් ද සිටිති. 
 
 සිරියාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට එල්ල වූ  ගුවන් ප්‍රහාර වලින් පුද්ගලයන්  60 දෙනෙක් පමණ තුවාල ලබා ඇති බව  බ්‍රිතාන්‍යය පදනම් කරගත් සිරියානු මානව හිමිකම් සංවිධාන පැවසුවේය. 
 
 
63226
 
(ඒ. එෆ්. පී. ඇසුරෙනි)