මෙක්සිකෝවේ හිදල්ගෝ ප‍්‍රාන්තයේ ඉන්දන නලයක් පිපිරීමෙන් 73 දෙනෙක් මිය ගොස් 76 දෙනෙක් බරපතල ලෙස පිලිස්සී ඇත.  

නීති විරෝධී ලෙස ඉන්ධන නලයකින් ඉන්දන ලබා ගැනීමට යාමෙන් මෙම අනතුර සිදුවී ඇති අතර ඉන්දන නලය පිපිරීමෙන් පසු ගින්නක් හටගෙන ඇත.

ඉන්ධන සොරකම් කිරීමට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී ජනාධිපති  ලෝපස් ලෝපස් ඔඩ්රාඩර් මහතා පොරොන්දු වී ඇත.  

මෙක්සිකෝවේ පසුගිය වර්ෂයේ නල මාර්ග නීති විරෝධී කඩා දැමීම් සම්බන්ධ  එක් දිනකට පැමිණිලි 42  පමණ වාර්තා වී ඇති අතර සමහර නල දූෂිත නිලධාරීන් විසින් සොරකම් කර තිබුණි.

2018 වර්ෂයේ ඩොලර් බිලියන 3 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක  ඉන්ධන සොරාගෙන ඇති බව ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේය.  

(63226)