ඉන්දියාවේ මධ්‍යම චට්ටිස්ගාර් ප්‍රාන්තයේ දී මාවෝවාදී ගරිල්ලන් 16 දෙනකු මරා දැමූ බව ඉන්දීය පොලීසිය පවසයි. බිජාපුර් දිස්ත්‍රික්කය ආසන්නයේ ගරිල්ලන් හා පොලිසිය අතර ගැටුම් ඇතිවූ බව ප්‍රාන්ත පොලිසිය වාර්තා කර ඇත. 

දීර්ඝ කාලයක සිට මෙම කළාප‍යේ මාවෝවාදී ගරිල්ලන් සහ පොලිසිය අතර ගැටුම් පවතින අතර පසුගිය මාසයේදී ගරිල්ලන් විසින් හමුදා භටයින් 24 දෙනෙකු මරා දමනු ලැබූහ. 

මෙම ප්‍රහාරයෙන් පසුව ගරිල්ලන් සම්බන්ධව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඉන්දීය රජය තීරණය කරන ලදී. මාවෝවාදී ගරිල්ලන් පවසන්නේ ගෝත්‍රික ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් තමන් සටන් වදින බවයි.
(බී බී සී පුවත් ඇසුරිණි - 085)