මාලි රාජ්‍යයේ යුධ ගැටුම් හේතුවෙන් 2018 වර්ෂයේ මේ වන විට සාමාන්‍ය වැසියන් 300ක් පමණ මියගොස් ඇතැයි එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය පවසයි. 

සය වසරක දේශපාලන අසමතුලිතතාවයෙන් නිසා වර්ධනයවුණු ජිහාදි කණ්ඩායම් වල ප්‍රහාරයන් හා වාර්ගික ගැටුම් හේතුවෙන් මෙම මරණ සිදුවී තිබේ.

මෙයින් සියයට 75ක පමණ සිද්ධීන් වාර්තා වි ඇත්තේ මාලිහි මධ්‍යම මොප්ටි කළාපයේ වන අතර ජාතිවාදී ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා හේතුවෙන් වැඩි පිරිසක් ඝාතනය වී ඇතැයි පැවසේ.

ජූලි මස අවසානයේ පැවැත්විමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය ද මෙම ගැටුම් වල බලපෑමට ලක්වේයැයි මානව හිමිකම් කාර්යාලය අනතුරු අඟවා ඇත.

(රොයිටර් ඇසුරිණි - 085)