බ්‍රසිලියාහිදීය (රොයිටර්)
 
 
බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජැනයිරෝ නුවර පිහිටි වසර 200කට වඩා පැරැණි කෞතුකාගාරයේ ගින්නක් ඇති වී ඇතැයි එරට ග්ලෝබෝ පුවත් සේවය වාර්තා කරයි.  
 
කෞතුකාගාරය තුළ විශාල ගින්නක් ඇති වී තිබෙන අතර එම නිසා එහි තිබෙන මිලියන 20කට වැඩි පුරා විද්‍යාත්මක සොයාගැනීම් සහ ඓතිහාසික සිහිවටන විනාශ වීමේ අවදානමක් හටගෙන ඇත. 
 
ගින්න ඇති වී තිබෙන්නේ ඉරිදා (2) වන අතර තවමත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර ලැබී නැතැයි ග්ලෝබෝ වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරයි.  
 
කෞතුකාගාරය මහජනතාව සඳහා විවෘත කර තිබෙන වේලාව ඇතුළත ගින්න ඇති වී තිබෙන ඊයේ (2) රාත්‍රිය වනවිටත් ගින්න ව්‍යාප්ත වෙමින් තිබී ඇත.  
 
මෙම කෞතුකාගාරය රියෝ ද ජැනයිරෝ රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයට සහ බ්‍රසීල අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අයත් වන අතර එය ස්ථාපිත කර ඇත්තේ 1818 වසරේදීය. 
 
 
055