පැරිස්හිදීය (රොයිටර්)
 
හමුදා කටයුතු සඳහා යොදාගන්නා චන්ද්‍රිකා අලුත්වැඩියා කිරීම සහ උසස් කිරීම සඳහා ප්‍රංශය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 4.2ක මුදලක් ආයෝජනය කරන බව එරට ආරක්ෂක අමාත්‍ය ෆ්ලෝරන්ස් පාලි අද (9) ප්‍රකාශ කළාය.
 
ප්‍රංශයේ ‘සීනිවුස්’ රූපවාහිනි නාලිකාවේ වැඩසටහනට එක් වෙමින් ඇය ඒ බව සඳහන් කළාය. 
 
ප්‍රතිවාදීන්ගෙන් එල්ල විය හැකි තර්ජන සළකා බලමින් එම පියවර ගන්නා බව ද ඇය කීවාය. තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ ප්‍රංශ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරිය මෙසේ ද කීවාය.
 
“අපි අපේ හමුදා චන්ද්‍රිකා අලුත්වැඩියා කරනවා. එම පද්ධති තවත් උසස් කරනවා. ප්‍රතිවාදීන් අපේ තොරතුරු අත්පත් කරගැනීමේ අවදානමක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි අපේ චන්ද්‍රිකාවල ආරක්ෂිත කැමරා සවි කරනවා. එතකොට අප වෙත එන්නේ කවුදැයි දැනගැනීමට අපට හැකියාව ලැබෙනවා”.
 
ප්‍රංශ සහ ඉතාලි හමුදා ආරක්ෂිත සන්නිවේදන කටයුතු සඳහා යොදාගන්නා චන්ද්‍රිකාවකට බාධා කිරීමට රුසියාව පසුගිය වසරේදී උත්සාහ කර ඇතැයි ද ප්‍රංශ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරිය එම රූපවාහිනි වැඩසටහනේ දී සඳහන් කළාය. 
 
055