නයිජීරියාවේ ලාගොස් නගරයේ පාසලක් පවත්වාගෙන ගිය ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටීමෙන් 10දෙනකු මියගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ. 

ගොඩනැගිල්ලේ සුන්බුන් අතර බොහෝ පිරිසක් සිරවී සිටිතැයි විශ්වාස කරන බව බලධාරීහු පවසති.

තට්ටු හතරකින් යුත් මෙම ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල මහලේ පවත්වාගෙන ගිය පාසලේ සිසුන් 100ක් පමණ සිට ඇති අතර ඔවුන්ගෙන් 40දෙනකු පමණ මුදවාගෙන ඇත.

අබලන් තත්ත්වයේ පැවති ගොඩනැගිල්ල කඩා දැමීමට යෝජිතව තිබුණු එකක් බව පැවසේ.

(බීබීසී ඇසුරිනි - 085)