අද(16) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ නයිජීරියාවේ මහමැතිවරණය හා ජනාධිපතිවරණය සතියකින් කල්දමා ඇතැයි වාර්තා වේ.

එරට ජාතික නිදහස් මැතිවරණ කොමිසම විසින් ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පැය පහකට පමණ පෙර මෙය නිවේදනය සිදුකර තිබේ. නයිජීරියාවේ අගනුවර අබුජාහිදී මැතිවරණ කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් පවතුවනු ලැබූ හදිසි රැස්වීමකින් පසු එම තීරණය ගෙන ඇත.

කල්දමනු ලැබූ මැතිවරණ 2 ලබන සෙනසුරාදා (23) පැවැත්වෙන අතර ප්‍රාදේශීය මැතිවරණ මාර්තු 09 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

නිදහස්, සාධාරණ හා විශ්වාසනීය මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සඳහා ඡන්දය කල්දැමීමට සිදුවූ බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

(බීබිසි ඇසුරිණි - 085)