මාලි රාජ්‍යයේ, නාදුනන තුවක්කු කරුවන් විසින් එල්ල කළ ප්‍රහාරයකින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක  හමුදාවේ දස දෙනෙක් මිය ගොස් ඇත. 

කිඩාල් හි පිහිටි  එක්සත් ජාතීන්ගේ කඳවුරකට මෙම ප්‍රහාරය  එල්ල කර ඇත.

ප්‍රහාරයෙන් 25 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ බහුජාතික ඒකාබද්ධ ස්ථාවරකරණ මෙහෙයුමේදී හමුදාව දැඩි ලෙස ප්‍රතිචාර  දැක්වන බවත් එහිදී  මෙවැනි ඝාතනයවීම්  ගණනාවක් සිදු වන බවත් ඔහු පැවසුවේය. 

සාම සාධක හමුදා ඉලක්ක කරගත් මෙම ප්‍රහාරය එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඇන්තෝනියෝ ගුටරෙස් මහතා  දැඩි ලෙස හෙළා දැක ඇති අතර ඔහු මෙය සංකීර්ණ ප්‍රහාරක් ලෙස හඳුන්වූයේය.

අපරාධකරුවන්ට යුක්තිය ඉදිරියට ගෙන ඒමට සූදානම් බවද ඔහු පවසා සිටියේය

(63226)