කැරිබියන් මුහුදේ අද (10) අලුයම් කාලයේ සිදුවූ ප්‍රබල භූමි කම්පාවේ කම්පනය හොන්ඩ්‍යුරාස් දූපත්, මෙක්සිකෝව සහ බ්‍රසීලය වෙත දැනී ඇති බව වාර්තා වේ.
 
ඇමරිකානු භූ විද්‍යා කාර්යාංශය පවසන්නේ මෙය රිච්ටර් මාපාංක 7.8ක 
ප්‍රභලත්වයෙන් යුතු කම්පනයක් බවයි. කම්පනයේ අපි කේන්ද්‍රය හොන්ඩ්‍යුරාස්හි ග්‍රෙට් ස්වෝන් දූපතට කිලෝමීටර් 27ක් දුරින් හා කිලෝමීටර් 10ක් ගැඹුරින් පිහිටා ඇත.
 
පැසිෆික් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය මධ්‍යම ඇමරිකාව, කැරිබියන් දූපත් හා මෙක්සිකෝව වෙත පූර්ව සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කළද පසුව එය ඉවත් කරගනු ලැබීය
 
(රොයිටර් පුවත් ඇසුරිණි - 085)