තමන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවදානයක් යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ දහස් ගණනක් කාන්තාවන්  ප්‍රධාන නර වලට රැස්වී සිටියහ.

ඊස්‍රායල් ශිෂ්‍යාවක් ඕස්ට්‍රේලියාවේදී ඝාතනය වීමෙන් පසුව ඔවුන් මෙසේ පෙළපාලි පැවැත්වූහ.

මෙම පෙළපාලිය මාර්තු මාසයේ පවත්වන කාන්තා රැළියේ කොටසක් ලෙස පැවැත්වූ අතර  කාන්තා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ලෝකයේම අවධානය යොමු වීම අවශ්‍ය යැයි ඔවුන් පවසා සිටිති.

සිඩ්නි නුවර  3000 කට අධික පිරිසක් රැස්ව සිට ඇති අතර නගරවලදී කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවදානය යොමු කරන්න ලෙස ඉල්ලා සිටිති.

පසුගියදා ඕස්ට්‍රේලියාවේදී  ඝාතනය වූයේ ආයා මාසාවේ නැමැති 21 හැවිරිදි ඊස්‍රායල් ශිෂ්‍යාවකි. ඇයගේ සිරුර ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලා ට්‍රෝබ් විශ්වවිද්‍යාලය අසලින් සොයා ගෙන තිබූ අතර  20 හැවිරිදි තරුණයෙක්  මෙම ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලබා ඇත.  

(63226)