එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පේ මහතා සංචාරයක් සඳහා  අද බංගලාදේශයට පැමිණියේය.

මෙම සංචාරය ඔහුගේ බටහිර ආසියා සංචාරයේ කොටසක් ලෙස යෙදී ඇත.

මෙම බංගලාදේශ සංචාරයේදී ඔහු  ඉරාක අගමැති අදෙල් අබ්දුල් මහාදී  මහතා බැග්ඩෑඩ් නුවර දී හමුවීමට නියමිතය. 

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම්වරයා ඉරාක පාර්ලිමේන්තු කතානායක ඇතුළු නිලධාරීන්ද හමු වනු ඇත.

ඇමරිකානු යුධ භටයන් සිරියාවෙන් ඉවත් කිරීමට ඇමරිකානු ජනාධිපතිගත් තීරණය ගැනද මෙහිදී අවධානය යොමුවනු ඇත.

 

(63226)