අඛණ්ඩව හයවැනි මසටත් ඉන්දියාවේ උද්ධමනය ඉහළ ගිය අතර 2016 වසරේ ජනවාරි මාසයෙන් පසුව මෙතරම් දීර්ඝ කාලයක් ඉන්දියාවේ උද්ධමනය අඛණ්ඩව ඉහළ ගිය පළමු අවස්ථාවද මෙය යැයි වාර්තා විය.

රොයිටර් පුවත් සේවය කරන ලද විමසීමකට අනුව මාස නවයකට පසු ඉහළම උද්ධමනයක් වාර්තා කළ අවස්ථාවද මෙය විය. ආහාර මිල ගණන් අඛණ්ඩව ඉහළ යෑම මෙලෙස උද්ධමනය ඉහළ යෑමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී තිබේ.

උද්ධමනය ඉහළ ගිය ද ඉන්දීය මහ බැංකුවේ සියයට 4ක මධ්‍යකාලීන ඉලක්කය හේතුවෙන් ලිහිල් ප්‍රතිපත්ති සඳහා ඉඩ සැලසෙනු ඇතැයි පැවසේ. 

ආර්ථික විද්‍යාඥයන් 30 දෙනකු සම්බන්ධ කරගනිමින් රොයිටර් පුවත් සේවය මෙම විමසීම කර තිබේ. ජූලි 31 වැනිදා සිට අගෝස්තු 6 වැනිදා දක්වා කාලයේදී මෙම විමසීම් කර තිබේ. ඒ අනුව ජූලි මාසයේදී උද්ධමනය සියයට 3.20ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර ජූනි මාසයේ උද්ධමනය සියයට 3.18ක් ලෙස සටහන්ව ඇත. 

ආහාර මිල ගණන් ඉහළ යෑමට අමතරව ඉන්ධන පිරිවැය ඉහළ යෑම ද උද්ධමනය ඉහළ යෑමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී තිබේ. ආහාර සහ ඉන්ධන යන ඉන්දියාවේ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ ප්‍රධාන අංගය. පසුගිය මාස දෙකක කාලයේදී අපේක්ෂා කළ පරිදි මෝසම් වැසි නොලැබීම ආහාර මිල ගණන් ඉහළ යෑමට හේතු විය. 

රොයිටර් ඇසුරිනි 

055