සෝල්හිදීය (රොයිටර්)


ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ චීනය අතර ඇති වී තිබෙන වෙළෙඳ අර්බුධය තම අපනයන කර්මාන්තය දුර්වල කරන්නේ යැයි දකුණු කොරියාව පවසයි.

ඇමෙරිකාව සහ චීනය අතර වෙළෙඳ යුද්ධය මේ වනවිට උග්‍ර අතට හැරෙමින් තිබෙන අතර මේ තත්ත්වය හේතුවෙන් තම අතරමැදි භාණ්ඩ අපනයන පහත වැටෙන්නේ යැයි දකුණු කොරියාව කියයි. ගෘහ උපකරණ, පරිගණක සහ සන්නිවේදන උපකරණවලදී භාවිත වන දෑ දකුණු කොරියාවේ අතරමැදි අපනයන වේ. 

මෙම වෙළෙඳ යුද්ධය තවදුරටත් දිග්ගැස්සෙනු ඇතැයි ද ව්‍යාප්ත වනු ඇතැයි ද එම නිසා කඩිනම් පියවර ගත යුතු යැයි ද දකුණු කොරියා වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. 


ඉදිරියේදී ඇති වන උග්‍ර අර්බුදයක පිළියම් සෙවීමට දැන්ම සූදානම් විය යුතු බව ද දකුණු කොරියාව තවදුරටත් පෙන්වා දී තිබේ.


(055)