වොෂින්ටන්හිදීය (ඒ.එෆ්.පී)
 
ඉකුත් දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ආර්ථිකයේ රැකියා නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව පහත වැටී ඇතැයි එරට රාජ්‍ය දත්ත සඳහන් කරයි.එම කාලයේදී නිෂ්පාදන හා ඉදි කිරීම් ක්ෂේත‍්‍රවලින් රැකියා උත්පාදනය වුවද සමස්තයක් ලෙස බලන විට ආර්ථිකයේ රැකියේ නිර්මාණය වීම කනගාටුදායක තත්ත්වයකට පත්ව තිබේ. 
 
ඒ අතරවාරයේදී ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ විරැකියා අනුපාතය වසර 17කට පසු අඩ අගයක් වාර්තා කර තිබෙන අතර එය සියයට 4.1ක් දක්වා අඩු ව තිබේ. එසේ වුවත් පසුගිය වසරේ අවසන් මාසයේදී නව රැකියා අවස්ථා සඳහා බඳවා ගෙන ඇත්තේ 148,000කට ආසන්න පිරිසකි. එය අපේක්ෂා කළ සංඛ්‍යාවලට වඩා ඉතා අඩු අගයක් යැයි ද රාජ්‍ය දත්ත වාර්තා කරයි.
 
වසර 2016 දෙසැම්බර් මාසයේදී ද ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය නව රැකියා අවස්ථා 155,000 බිහි කරමින් ඊට පිරිස් අනුයුක්ත කළ අතර එම සංඛ්‍යාව හා සැසඳීමේදී පසුගිය දෙසැම්බරයේ තත්ත්වය ඇත්තේ පහත අගයකය. දෙසැම්බර් මාසයේදී නව රැකියා අවස්ථා 200,000 නිර්මාණය වනු ඇතැයි ආර්ථිකවේදීන් අපේක්ෂා කර තිබිණි. නව සේවකයන් ආකර්ෂණය කරගැනීමට නම් වැටුප් වැඩි කිරීමක් අවශ්‍ය බව ආර්ථිකවේදීන් මෙන්ම බොහෝ සමාගම් පෙන්වා දී තිබේ.
 
055