මොස්කව්හිදීය (රොයිටර්)

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ලොව පුරා සිටින රුසියානු ජාතිකයන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුමක් දියත් කර ඇතැයි රුසියාව චෝදනා කරයි.

ඇමෙරිකාව රුසියානුවන් දඩයම් කරන බවත් එම නිසා විදෙස් ගත වීමට පෙර දෙවරක් සිතා බලන ලෙසත් රුසියානු රජය එරට වැසියන්ට අනතුරු අඟවා ඇත.

රුසියානු විදේශ අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මෙලෙස එරට වැසියන්ට අනතුරු අඟවා ඇති අතර ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඉල්ලීම පරිදි අනෙකුත් රටවල් රුසියානුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරන බව රුසියානු විදේශ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර ඇත. 

ඇමෙරිකාවේ ඉල්ලීම පරිදි රුසියානු ජාතිකයන් අත්අඩංගුවට ගන්නා අනෙකුත් රටවල් රුසියානු ජාතිකයන් ඇමෙරිකාවට පිටුවහල් කරන බව ද අදාළ නිවේදනයේ සඳහන්ව තිබේ. 

“ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ සබඳතා වර්ධනය කරගැනීමට උත්සාහ කළ ද ඇමෙරිකාවේ විශේෂ සේවා ඇතුළු කණ්ඩායම් ලොව පුරා සිටින රුසියානු ජාතිකයන් දඩයම් කරනවා” යැයි රුසියානු විදේශ අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ තවදුරටත් සඳහන් වේ. 

ඉකුත් 2017 වසර ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා කාලයේදී ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ මැදිහත් වීම යටතේ විදේශ රුසියානු ජාතිකයන් 10කට වඩා රඳවාගෙන ඇතැයි රුසියානු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. 

අත්අඩංගුවට ගත් හා රඳවාගත් රුසියානු ජාතිකයන්ගෙන් වැඩිදෙනා එලෙස අත්අඩංගුවට සහ රඳවාගෙන ගෙන ඇත්තේ සයිබර් අපරාධ චෝදනා එල්ල කරමින් යැයි ද රුසියානු විදේශ අමාත්‍යාංශය කියයි. 

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

 


055