ඇලස්කාවේ අප්වර්ඩ් සන් රිවර් පුරාවිද්‍යා කැණීම් භූමියේ තිබී 2013 වර්ෂයේ සොයාගනු ලැබූ සති හයක් වයසැති දැරිවියකගේ ඇටසැකිල්ලෙන් ඇමරිකාවේ ජනාවාස ඇතිවීම සම්බන්ධව බොහෝ තොරතුරු අණාවරනය කරගැනීමට හැකිවී ඇතැයි විද්‍යාඥයෝ පවසති. 
 
ඇගේ භෂ්මාවශේෂ ජානමය විශ්ලේෂණයට ලක්කල විද්‍යාඥයෝ පවසන්නේ ඒවා මෙතෙක් හඳුනානොගත් ආදිකාලීන කණ්ඩායමකට අයත් වන බවයි. මෙම භෂ්මාවශේෂ අවුරුදු 11500ක් පැරණි බව ඔවුහු පවසති. සයිබීරියාවේ සිට අවුරුදු 20000කට පෙර තනි කණ්ඩායමක් ලෙස මොවුන් ඇමරිකානු මහාද්වීපයට සංක්‍රමණය වී ඇති බවට මෙයින් සාක්ෂි ඉදිරිපත් වන බව විද්‍යාඥයෝ සොයාගෙන ඇත.
 
ඔවුන් පවසන්නේ මෙම පූර්වජ පදිංචිකරුවන් සියලුම නූතන ස්වදේශික ඇමරිකානුවන්ගේ මුතුන් මිත්තන් වන බවයි. මේවා ඇලස්කාවෙන් සොයාගත් පැරණිම මානව භෂ්මාවශේෂ  වේ.මෙම තොරතුරු නේචර් සඟරාවේ ප්‍රකාශයට පත්කැර ඇත.
 
(බීබීසී ඇසුරිණි - 085)