එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේදීය (රොයිටර්)
 
රුසියාව දිගින් දිගටම ඉරානය ආරක්ෂා කරන්නේ නම් අපට ඒකපාර්ශවීය තීරණයක් ගැනීමට සිදු වන්නේ යැයි ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය අනතුරු ඇඟවීය.
 
යේමනයේ හූතී කැරැලිකරුවන්ගේ අතට ආයුධ ලැබීම නැවැත්වීමට ඉරානය පියවර නොගත් බවට චෝදනා කරමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සිලයට යෝජනාවක් ඉදිරිත් විය. 
 
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ප්‍රමුඛත්වය ගෙන බටහිර රටවල් අනුග්‍රහයෙන් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් වූයේ සඳුඳා (26) දිනයේදීය. එහෙත් රුසියාව තම නිෂේද බලය භාවිත කරමින් අදාළව යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කළේය. 
 
“රුසියාව දිගින් දිගටම ඉරානය ආරක්ෂා කරන්නේ නම් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ලෙස අපටත් අපේ මිත්‍ර පාර්ශව වලටත් ඒකපාර්ශවීය පියවරක් ගන්න වෙනවා” යැයි ආරක්ෂක කවුන්සියේදී අදහස් දක්වමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපතිනි නිකි හේලී මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ කීවාය. 
 
කෙසේ නමුත් කවරාකාරයේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නේ ද හේලී කිසිවක් ප්‍රකාශ නොකළාය. ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය මාස කිහිපයක් මුළුල්ලේ ඉරානයට එරෙහිව පියවර ගන්නැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සහ මිත්‍ර පාර්ශවවල සහාය පැතීය. 
 
එහෙත් ඇමෙරිකාව ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව රුසියාවේ නිෂේද බලය හමුවේ ඉවත්වීම ඇමෙරිකාව ලැබූ පරාජයකි. 
 
055