(නිශාන්ත කුමාර)

මීගහකිවුල කෝමාරීක ගොවි ජනපදයට ජලය සපයන ප්‍රධාන ඇළ මාර්ගයේ වැල්ලේවෙල ඩී 02 ප්‍රධාන අතුරු ඇළ ගිලා බැස ඇති බවත් එතුළින් ජලය අතුරුදන් වන බවත් එහි නේවාසික ව්‍යාපෘති කලමණාකාර  මාධව ඉන්දික රත්නායක මහතා පවසයි.

අඩි 15 ක පමණ විෂ්කම්භයෙන් යුතු විශාල ගිලා බැසීමක් සිදුව ඇති අතර ඇළ මාර්ගය ඔස්සේ ගලා යන ජලය ඒ තුළට ගලා ගොස් අතුරුදහන් වෙයි.

මෙලෙස ගිලාබැසීමත් සමගම ඇළ මාර්ගයේ ජල සැපයුම මුලුමණීන්ම අත්හිටුවීමට පියවර ගත් අතර අද (15) ගොවීන්ගේ ඉල්ලීම මත යළිත් ජල සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත්කළ නමුත් ගිලා බැසීම යළිත් ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වීම නිසා නැවත වතාවක් ජල සැපයුම අත් හිටවූ බවද ව්‍යාපෘති කලමණාකාරවරයා පැවැසීය.

මේ වන විටත් එහි අවට ප්‍රදේශය කැඩී යමින් පස් කඩා වැටෙමින් පවතින අයුරු දැකගත හැකිය.

මේ වන විට ඇළ මාර්ගයේ ජල සැපයුම අත්හිටුවා ඇතත් දිගින් දිගටම ගිලා බසින අතර මේ වන විට එම ස්ථානයේ අඩි 35 ක් පමණ ගැඹුරට පස් කඩා වැටී තිබේ.