(අතුල දේවප්‍රිය)

‘‘අපේ මතවාද සැඩ පරුෂයි, අශ්ලීලයි කියමින් දිගින් දිගටම චෝදනා නැගෙනවා. ඒ කුමන ආකාරයකට හෝ මේ රටේ දැන් මෝදුවෙමින් තිබෙන වහා මැඩලිය යුතු තත්ත්වයක් ගැනයි අපි කථා කළේ‘‘ යැයි ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියෝ ඇප ලබා උසාවි භූමියෙන් පිටවන අවස්ථාවේ පැවසූහ.

‘‘දැන් හික්මුණු මහා යතිවරු දැන උගත් ඒ ඒ ප්‍රධානීන්ට බාරයි අපි මතුකරපු ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කරගෙන යන්න‘‘ යැයි ද උන්වහන්සේ කීහ.