(ගයාන් සූරියආරච්චි)

කඩවත මංසන්ධියේ අද(20)  අලුයම භූගත ජල නලයක් පිපිරීම හේතුවෙන් නුවර - කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා ඇතිවිය.

මේ හේතුවෙන් මාර්ගයේ ස්ථාන දෙකක හානි සිදුවී ඇති අතර එක් ස්ථානයක අඩි පහක පමණ වළක් සෑදී ඇත. බැකෝ යන්ත්‍ර ආධාරයෙන් මාර්ගය පිළිසකර කරමින් පවතී.

ඇතිව තිබෙන දැඩි මාර්ග තදබදය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා පොලිසිය මේවනවිට කටයුතු කරමින් පවතී.