(ඩබ්ලිව්.ඒ.පියතිලක)

අන්‍යාගමීකරණයට එරෙහිව බකමූණ අවට විහාරස්ථානවල විහාරාධිපති හිමිවරු ඇතුළු ප්‍රදේශවාසීහු පිරිසක් අද(15) බකමූණ නගරයේ විරෝධතාවයක නිරත වූහ.

විවිධ සංවිධානවල පිරිස් පැමිණ බකමූණ අවට බෞද්ධ ජනතාව වෙනත් ආගම්වලට හරවා ගැනීමේ ක්‍රියාදාමයක් ක්‍රියාත්මක වන බව කියමින් ඔවුහ ඊට විරෝධය පළ කළහ.