චන්ද්‍රසේන ගමගේ
 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ මහ ලේකම් ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා සමඟ මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ ක්‍රියාත්මක වූ  නිල්බලකායේ සාමාජික පිරිසක් අතර අද (09)  උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් සිදුවී තිබේ.
 
රන්න අදුපැලෑන ප්‍රදේශයේ මහින්ද අමරවීර මහතා සංචාරය කරමින් සිටියදී එම ස්ථානයට පැමිණි නිල් බලකායේ හිටපු පිරිසක් අමරවීර ඇමති වරයා ගේ හිතවතුන් ඡන්දය සඳහා අල්ලස් ලෙස බඩු බෙදන බවට චෝදනා කොට තිබේ.
 
මෙම පිරිස අතර පසු ගිය රජය සමයේ නිල්බලකායේ ප්‍රධාන පෙලේ ක්‍රියා කාරියෙකු ව සිට මෙවර පළාත් පාලන ඡන්දයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරග කරන අපේක්ෂකයෙකු සිටි බවට ඇමතිවරයාගේ ආධාර කරුවන් චෝදනා කරති.
 
නිල්බලකායේ හිටපු සාමාජිකයින් පවසන්නේ මහින්ද අමරවීර ඇමතිවරයාගේ ආධාරකරුවෙකු මැතිවරණ අල්ලස් ලබා දෙමින් සිටින බවට තමන්ට තොරතුරු ලැබුණු බවත් ඒ අනුව ඒ ගැන සොයා බලන්නට ගිය බවත්ය.ඇමති වරයා තමන්ට තර්ජනය කළ බවත් ඔවුන් පවසති.
 
මේ සම්බන්ධයෙන් මහින්ද අමරවීර මහතාගේ පාර්ශවය හුංගම පොලීසියට පැමිණිල්ලක් සිදු කර ඇති බවත් ඒ අනුව පරීක්ෂණ සිදු කරන බවත් පොලීසිය පවසයි.